Sweco BRF Lycksaligheten

Sweco BRF Lycksaligheten

BRF Lycksaligheten

2017

Stockholm, Hornsbergs strand

Tillverkning av fyra stycken större grindar med smidesbokstäver.

Årtal

Beställare

2017

Sweco BRF Lycksaligheten

ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.