Koncernen

ML Smide Verkstads AB ingår i en koncern med flera smidesverkstäder vilka alla ägs av Blixtljuset AB. 

Detta gör att bolagen tillsammans har en bredd och erfarenhet utan motstycke i smidesbranschen. Det ger oss även en viktig flexibilitet när det gäller lokaler, personal, maskiner och kompetens. Den administrativa personalen delas mellan företagen i koncernen, vilket gör att dessa kostnader är jämförelsevis låga.

Blixtljuset är en finansiellt och organisatoriskt stabil koncern, vars vision är att fortsätta växa inom sitt segment. Läs mer om koncernen här

Blixtljusets bolag finns från Uppsala till Kungsängen, Upplands Väsby och Huddinge. Den geografiska spridningen gör att vi finns nära kunderna - både i södra och norra Mälardalen.

 

ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.