Kvalitet

Företaget satsar mycket på kvalitetshöjande åtgärder. En viktig faktor är den gemensamma kvalitetsgruppen, som leds av projektledarna Sandra Helander och Joakim Vellander samt medlemmar från alla smidesbolagen i koncernen. Syftet med gruppens arbete är att säkra kvalitetsnivån i bolagen och ligga i framkant i branschen. Vi vet att kvalitet är en av de viktigaste aspekterna för våra kunder.

Vi följer självklart svenska lagar och regler och vi har kollektivavtal med fackförbundet Metall. 

Har du frågor kring vårt kvalitetsarbete är du alltid välkommen att höra av dig till sandra@mlsmide.se

ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.