ML Smide - stål med tradition

ML Smide har i snart 40 år levererat byggnadssmide i olika former till sina kunder och uppdragsgivare, alltid med fokus på hållbarhet, kvalitet och effektivitet. 

Vår verksamhet omfattar: 

  • Leverans av byggnadssmide vid infrastrukturprojekt
  • Tillverkning och montage av stålkonstruktioner
  • Smidesreparationer inom industrin
Infrastruktur
Infrastruktur

Vi är underleverantör av byggnadssmide vid större infrastrukturprojekt åt beställare som Trafikkontoret, SL och de stora byggbolagen.

Stålkonstruktioner
Stålkonstruktioner

I vår verkstad tillverkar vi stålkonstruktioner i varierande storlek och utförande, som trappor, räcken och skärmtak. 

Smidesreparationer
Smidesreparationer

Åt våra företagskunder utför vi reparationer av maskiner, dörrar, räcken och övriga stålkonstruktioner inom industrin.

Transporter
Transporter

Genom att koncernen gemensamt äger en kranbil kan vi minska våra kostnader för transporter med upp till en femtedel.

ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.