Historia

ML Smide har verkat inom smidesbranschen i snart 40 år och ingår sedan ett antal år i en växande koncern av smidesbolag: Blixtljuset AB

 

  • 2014 Mathias Linde utses till VD, efter att tidigare ha arbetat som projektledare på ML Smide sedan 2007. I samband med det blir tidigare VD Fredrik Ling koncernchef för Blixtljuset AB.
  • 2014 Den 1 juli börjar nya lagar gälla för tillverkning av lastbärande stålkomponenter och bärverk. En certifiering enligt EN 1090-1:2009+A1:2001 med kravstandard EN 1090-2 och ISO 3834-3 med referensstandarder föreligger. Från och med 2014-06-02 så levererar vi CE-märkta lastbärande stålkomponenter och bärverk. 
  • 2008 firade ML Smide 30 framgångsrika år inom byggnadssmide!
  • 2007 förvärvades Byggnadssmide AB, till koncernen som nu består av tre bolag inom byggnadssmide.
  • 2005 I september  tog dagens ägare -Blixtljuset AB- över ML Smide. De ägde sedan tidigare Smidesbyggarna i Högdalen AB som i och med förvärvet av ML Smide fick ett systerbolag.
  • 1981 blev Rolf Lund ensam ägare till ML Smide och företaget stannade i familjens ägo i 24 år.
  • 1978 Företaget grundades då Bernt Marklund och Rolf Lund förvärvade företaget OP Smide och bytte namn till dagens ML Smide.ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.