Stockholms parkering

Stockholms parkering

Tillverkning av en hisstomme till parkeringshus i Råcksta.

Projekt

Beställare

Råckstaberget

Stockholms parkering

ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.