MB Bygg/ SGE Construction

MB Bygg/ SGE Construction

Veckholm Brandstation

2016

Enköping

Stålstomme till brandstationen.

Årtal

Beställare

2016

MB Bygg/SGE Construction

ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.