LBF Bygg - Dansens hus

LBF Bygg - Dansens hus

Tillverkning och montage av nya gångbryggor och taksmide interiört i Dansens hus. Här har ML Smide rivit ut befintliga gångbryggor, spiraltrappa och stålsmide och ersatt med nya gångbryggor, spiraltrappa och stål i taket ovanför scenen.

Stockholm 2017

Projekt

Beställare

DansensHus

LBF Bygg

ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.