Stålstomme / Hisstopp /Balkar

Stålstomme / Hisstopp /Balkar

Privat kund

2016-2017

Nacka

Stålstomme av valsade balkar, som bildar kupoler i bergrum samt garage. Balk HEB 1000 som bär upp garagetaket. Hisstopp och pelare i bostadsvåning. Samt en del inredningssmide.

Årtal

Beställare

2017

Privat

ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.