Stålstomme / Hisstopp /Balkar

Stålstomme / Hisstopp /Balkar

Privatkund

Stålstomme av valsade balkar, som bildar kupoler i bergrum samt garage. Balk HEB 1000 som bär upp garagetaket. Hisstopp och pelare i bostadsvåning. Samt en del inredningssmide.

Nacka 2016-2017

Projekt

Beställare

VillaHusfrun

Privatkund

ML Smide Verkstads AB

Stål med tradition - ML Smide finns alltid till hands för er.